Home » Novinky » Jak vybrat plastová okna

Trend plastových oken vidíme všude kolem sebe. Vyskytují se nejen u novostaveb, ale stále častěji také u rekonstrukcí. Jak vybrat plastová okna, aby plnila všechny potřebné funkce? Stále častější jsou také plastová střešní okna kromě těch klasických, pro ta platí stejná pravidla výběru.

Kvalita oken je rozhodující pro tepelnou pohodu

Kvalitní a profesionální montáž je rozhodující pro tepelnou pohodu uvnitř budovy. Až 30 % tepelných ztrát tvoří úniky tepla okny a dveřmi a jsou nejčastějším místem vzniku tepelných mostů. Proto je nutné dbát u výběru plastových oken na kvalitu profilu a především zasklení. U kování máme na výběr sklopný, otvíravý či otvíravě-sklopný typ (nejčastější), u střešních oken sklopný typ.

Tepelná pohoda i zvuková izolace

Na trhu je spousta plastových oken rozdílného provedení. Zejména profilů existuje spousta typů a jejich přesnou volbu musí určit odborník. Při výběru bychom rozhodně měli brát v potaz typ kování, profilu, počet komor a typ zasklení. To vše jsou parametry, které ovlivní konečný výsledek.

Důležitý je také parametr součinitele prostupu tepla U a čím je číslo nižší, tím lépe. Dodavatel by měl tento údaj udávat. Počet komor není zcela rozhodujícím parametrem.

Výběr dodavatele je nedílnou důležitou součástí

Velmi pečlivě také dbáme na dodavatele. Velkým plusem jsou certifikace ISO, ještě větším pak již realizované zakázky a není od věci si projít recenze na danou firmu. Čím více kladných ohlasů a referencí společnost má, tím větší pravděpodobnost kvalitně odvedené práce.

Pozor také na podezřele nízké ceny, např. montáž pod 120 Kč/m2. Práce může být nekvalitní a dále může docházet k únikům tepla kvůli špatně provedenému osazení.

Sklo je u okna tím hlavním, ale souvisí s celkovým provedením

Na výběr máme izolační dvojskla či trojskla nebo bezpečnostní sklo. Trojsklo je skvěle izolační i proti hluku. Nejčastější jsou dvojskla. I u skla stejně jako u rámu dbejme na hodnotu součinitele prostupu tepla, měl by být ideálně U < 1.

Máte problém se střešním oknem?

Pomůžeme Vám s jakýmkoli problémem se střešními okny. Navštivte náš Servis střešních oken VELUX!

Galerie